TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 1     (Sayfalar: 073-082)

Ergen idiopatik skolyozda radyolojik değerlendirme ve sınıflama sistemlerinin incelenmesi

Erbil Oğuz 1, Şafak Ekinci 2, Ömer Erşen 3

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Ağrı Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ağrı
3 Erzurum Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.10
Görüntüleme: 1028
 - 
İndirme : 3884

İdiopatik skolyozlarda sınıflandırmalar tedavide rol alan hekim, fizyoterapist ve ortez-protez teknisyenleri arasında eğriliğin tanımlanması ve tedavinin planlanması açısından çok önemlidir. King sınıflaması bu sınıflandırmalardan biri ve en basit olanıdır, ancak çoğu olguda yetersiz kalmaktadır. Peking Union Medical College (PUMC) tarafından ortaya konulan sınıflama sistemi de basit ve kolay anlaşılabilir olmasına rağmen, pratik kullanım için Lenke sisteminden daha avantajlı olarak değerlendirilmemektedir. Lenke sınıflaması günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören sınıflama sistemidir. Bu yazıda günümüzde kullanılan skolyoz sınıflama sistemleri literatürdeki orijinal çizimler kullanılarak gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler : Sınıflama; idiopatik skolyoz; omurga deformitesi