TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 266-270)

Yargıya yansıyan kalça kırığı vakalarının tıbbi ve hukuki değerlendirilmesi

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2, İlhan Açıkgöz 3

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı – Hukukçu – Arabulucu; Özel Avcılar Anadolu Hastanesi – Şahin Avukatlık Bürosu – Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli öğretim üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul
3 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı – Avukat – Hastane Yöneticisi

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.46
Görüntüleme: 512
 - 
İndirme : 665

Yüksek enerjili travmaların ve ortalama yaşam ömrünün uzamasına bağlı olarak kalça kırıkları son zamanlarda daha sık görülmekte ve ortopedi ve travmatoloji hekimlerinin daha fazla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Vaka sayılarının artması olası aksaklıkları da gündeme getirmekte, bu konuda ortopedi ve travmatoloji hekimleri istenmeyen davalar ile karşılaşabilmektedir. Yüksek yargı kararları incelendiğinde kalça kırıkları konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların büyük bir kısmı ceza davası olarak ortaya çıkmaktadır. Makalemizde kalça kırıkları ile ilgili yargıya yansıyan birkaç dava örnek olarak verilmiş ve bu konularda alınabilecek tedbirler, ortopedi ve travmatoloji hekiminin tanı ve tedavide göstereceği dikkat ve özen yükümlülüğü, bu süreçte tutacağı kayıt ve belgeler üzerinde durularak olumsuzluk teşkil eden uyuşmazlıklarla karşılaşılmaması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; komplikasyon; malpraktis; sağlık hukuku; tıp hukuku