TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 117-133)

Ayak bileği instabiliteleri: Konservatif tedavi yöntemi

Filiz Can 1, İpek İkiz 2

1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2 Çankaya Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.14
Görüntüleme: 533
 - 
İndirme : 3431

Akut ayak bileği yaralanmalarının tedavisi ve rehabilitasyonundaki temel amaç, kronik fonksiyonel instabiliteyi önlemektir. Kronik instabiliteler sonucu morbidite ve yetersizliğe olan eğilim potansiyeli nedeniyle, şiddetli yaralanmalar, tanısı konulduktan sonra en uygun şekilde tedavi edilmelidir. Kronik fonksiyonel instabiliteler, mekanik instabilite ve peroneal kas zayıflığı ile birliktedir. Ayak bileği yaralanmalarının rehabilitasyonu dört fazdan oluşur. İlk faz ağrı ve ödem kontrolü ve eklem stabilizasyonuna odaklanılan akut fazdır. Başlangıç tedavisi koruma bileşenlerini, dinlenme veya immobilizasyonu, buz, kompresyon ve elevasyonu içermelidir. İmmobilizasyonun süresi bağ yaralanmasının şiddetine bağlıdır. Elektroterapi ve bantlama yöntemleri, ödemi azaltma ve stabilizasyon etkilerinin her ikisi için de kullanılabilir. İzometrik egzersizler, ikincil kas atrofilerini azaltmak için önerilir. Rehabilitasyonun ikinci fazı, inversiyon ve eversiyon başlangıçta minimal düzeyde tutulsa da, normal eklem hareket açıklığını tekrar kazanmayı amaçlar. Bu dönem, aynı zamanda, peronealleri ve dorsifleksörleri kuvvetlendirme egzersizlerini ve Aşil tendonunu germe egzersizlerini içerir. Üçüncü faz, proprioseptif egzersizler ile fonksiyonel eğitimden oluşur. İzokinetik ve eksantrik egzersizler ayak bileği kuvvetlendirme programında önemli bir yer tutar. Dördüncü fazda çeviklik ve dayanıklılık egzersizleri ve propriosepsiyon eğitimi ile rehabilitasyon tamamlanır. Dördüncü faz aynı zamanda aktivitelere ve spora dönüş için hazırlık eğitimini içerir.

Anahtar Kelimeler : Akut ayakbileği yaralanmaları; ayak bileği rehabilitasyonu; ayak bileği destekleri; kronik ayak bileği instabiliteleri; propriosepsiyon