TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 142-152)

Tibia pilon kırıklarında cerrahi yaklaşımlar

Kemal Aktuğlu 1, Nadir Özkayın 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.16
Görüntüleme: 593
 - 
İndirme : 1027

Tibia alt ucunun çoğu kez aksiyel yüklenme sonucunda oluşan eklem içi uzanımlı (Pilon) kırıkları ortopedik cerrahilerde güç sorunlar oluşturabilmektedir. Düşük enerjili kırıkların tedavisinde açık redüksiyon ve internal tespit yaygın kullanım alanı bulmuştur. Yüksek enerjili yaralanmalarda ise iki aşamalı tedavi protokolleri oluşturulmuştur. Ortopedi felsefesindeki gelişmeler sonucu amputasyon, osteomiyelit ve artrodez gibi şiddetli komplikasyonların oranında azalma görülmüştür. Buna rağmen, pilon kırığında hangi tedavi protokolünün en iyisi olduğuna karar vermek zordur. Ciddi kırıklar (AO C2 veya C3 veya Ruedi-Allgower tip III) primer artrodez ve hatta bazı durumlarda amputasyon ile daha iyi tedavi edilebilir. Tedaviyi uygulayan cerrahın eğitimi ve deneyimi ile implantın kalitesi, çeşitli tedavi yaklaşımlarının başarısında belirleyicidir. Bir tedavi şeklinin diğerine üstün olduğunu söyleyebilmek için elimizde yeterli kanıt olmamasına rağmen, biliyoruz ki uygulayıcının mevcut tüm tedavi protokollerinde alınan sonuçları göz önünde bulundurarak, var olan deneyimi ve elindeki malzeme ile tedaviyi kırık ve yaralının durumuna göre özelleştirebilmesi tedavi başarısında belirleyici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Ayak bileği; pilon; plafond; tibia