TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 153-158)

Ayak bileği çevresi kırıkları

Mustafa Seyhan 1

1 Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.17
Görüntüleme: 498
 - 
İndirme : 2082

Ayak bileği kırıkları, Ortopedik Travmatoloji pratiğinde en sık karşılaşılan kırıklardan olup, çoğu düşük enerjili rotasyonel travmalarla oluşur. Ayak bileği yaralanmalarında radyolojik inceleme gerekliliğine Ottawa kuralları dikkate alınarak karar verilmelidir. Standart travma serisi; ön-arka, dış ve mortis grafileridir. Gerekli hallerde stres grafileri, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilebilir. Ayak bileği kırıklarının sınıflamasında dış malleol kırığı seviyesinin temel alındığı AO/Weber ve yaralanma mekanizmasının dikkate alındığı Lauge-Hansen sınıflamaları sıkça kullanılmaktadır. Kırıkların çoğu stabil, izole malleol kırığı şeklindedir ve konservatif tedavi edilir. Kaymış instabil kırıklar ise, cerrahi tedavi gerektirir. Cerrahi zamanlamada yumuşak dokuların durumu önem taşır. Kompleks yaralanmalarda cerrahiye genellikle dış malleolden başlanır. Dış malleolün anatomik redüksiyonu ile uzantının oluşturulması sağlanır. Dış malleol kırıklarının osteosentezinde lag vidası, 1/3 tübüler veya anatomik plak kullanılabilir. Anatomik redüksiyon iç malleol için de şarttır ve çoğunlukla iki adet 4 mm kısmi yivli kanüllü vida kullanılır. Tam kopmuş deltoid bağın onarılması stabilite için esastır. Eklem yüzünün %25`inden fazlasını içeren arka malleol kırıkları, posteriyor direkt yaklaşımla veya önden arkaya gönderilen lag vidası ile indirekt yöntemle onarılır. Ameliyat sırasında dış malleolün tespiti tamamlandıktan sonra, sindesmoz stabilitesi skopi altında ameliyat sırası stres testi ile değerlendirilmelidir. Yaralı sindesmoz redükte edilerek sabitlenmelidir. Rijit sabitleme bir veya iki adet 3.5 veya 4.5 mm vida ile üç veya dört korteks geçilerek yapılabilir. Sindesmoz vidalarının en geç üç ay sonra çıkarılması gerekir. Vidaya alternatif olarak kullanılan esnek sabitleme materyalleri biyomekanik yeterlilik bakımından sorgulansa da daha fizyolojik kabul edilmektedir. Ayak bileği kırıklarında komplikasyonlar; pozisyon kaybı, cilt sorunları, enfeksiyon, kaynamama, kötü kaynama, kaynama gecikmesi, artroz, sinostoz, refleks sempatik distrofi ve ayakta kompartman sendromudur.

Anahtar Kelimeler : Ayak bileği kırıkları; ayak bileği; kırık; mortis; sindesmoz