TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 168-176)

Kalkaneus kırıkları

Meriç Çırpar 1, M. Fatih Ekşioğlu 1

1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.19
Görüntüleme: 755
 - 
İndirme : 1915

Kalkaneus kırıkları en sık görülen tarsal kemik kırıkları olup, tüm tarsal kırıkların yaklaşık %60`ını oluşturur. Tüm kalkaneus kırıklarının %70-75`i, kalkaneusun arka eklem yüzünü ve subtalar eklem bütünlüğünü etkileyen eklem içi kırıklardır. Özellikle subtalar eklemi etkileyen eklem içi kırıklar göz önüne alındığında, kalkaneus kırıkları ortopedik cerrahi ve klinik sonuçları açısından sorunlu bir kırık grubu olarak tanımlanabilir. Eklem dışı kalkaneus kırıklarında çoğu zaman konservatif tedavilerle başarılı sonuçlar elde edilse de, tüm dünyada özellikle eklem içi kırıkların tedavisi açısından tartışmalar devam etmektedir. Ancak, genel görüş arka eklem yüzünü içeren kaymış eklem içi kalkaneus kırıklarının cerrahi olarak tedavi edilmesi yönündedir. Cerrahi tedavinin temel amaçları özellikle arka eklem yüzü olmak üzere, subtalar eklemin restorasyonu, kalkaneus yükseklik ve genişliğinin sağlanması olarak özetlenebilir. Kalkaneus kırıklarının ve cerrahi tedavisinin komplikasyonları erken dönemde yara yerinde açılma, cilt nekrozu, enfeksiyon, nörovasküler yaralanma, tromboembolik olaylar ve kompartman sendromudur. Subtalar osteoartrit, hem konservatif hem de cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilecek bir komplikasyondur.

Anahtar Kelimeler : Kalkaneus; kırık; cerrahi; tedavi