TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 177-181)

Ayak bileği dejeneratif artriti ve artrodez

Uğur Şaylı 1, Altuğ Tanrıöver 1, Mazhar Tokgözoğlu 2, Asım Kayaalp 1, Kaan Irgıt 1

1 Özel Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.20
Görüntüleme: 576
 - 
İndirme : 2245

Ayak bileğinde şişme, yük vermede ağrı, aksama ve hareket kaybı ile seyreden osteokondral patoloji ayak bileği dejeneratif artriti olarak tanımlanır. Ayak bileğinde dejeneratif artrit etyolojisinde geçirilmiş travmalar en sık rastlanan etken olmakla beraber, ayak bileğinde yük dağılımını bozan deformiteler, enflamatuvar artritler (romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus veya gut) ve geçirilmiş septik artritler de etiyolojide rol oynarlar. Diğer artritlerdeki gibi eklemin kıkırdak yapısı bozulmuştur. Tedavide cerrahi dışı ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Cerrahi dışı uygulamalarda eklemin aşırı yükten kurtarılması (ağırlık kontrolü, aktivite modifikasyonu, baston kullanımı gibi), nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar ile ağrı kontrolü ve çeşitli breysler (cihazlar) ile eklemin hareketinin kısıtlanması düşünülebilir. Cerrahi olarak ayak bileği debridmanı, artrodezi ya da artroplasti uygulanır. Bu yazıda cerrahi tedavi yöntemlerinden ayak bileği artrodezi irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler : Ayak bileği; dejeneratif artrit; artrodez