TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 2     (Sayfalar: 189-193)

İntramedüler çivileme ile tibiotalokalkaneal artrodez

Altuğ Tanrıöver 1, Kaan Irgıt 1, Uğur Şaylı 1, Mazhar Tokgözoğlu 2, Asım Kayaalp 1

1 Özel Çankaya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.22
Görüntüleme: 468
 - 
İndirme : 1075

Ayak bileği ve subtalar eklemin ileri derecedeki dejeneratif artritleri intramedüler çivi kullanılarak tibiotalokalkaneal eklem füzyonu ile tedavi edilebilir. Bu işlem ağrısız ve fonksiyonel ekstremite beklentisini karşılamada tercih edilen bir tekniktir. Son yıllarda geliştirilen implant teknolojilerinin paralelliğinde, biyomekanik çalışmaların desteğinde yapılan uygun klinik uygulamalar ile tibiotalokalkaneal füzyonlarda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : İntramedüller çivileme; tibiotalokalkaneal artrodez; tibiotalokalkaneal dejeneratif artrit