TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 3     (Sayfalar: 248-253)

Gelişimsel kalça displazisi zemininde gelişen artrozların tedavisinde total kalça artroplastisi

Burak Akan 1, İlker Çetin 1

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.31
Görüntüleme: 601
 - 
İndirme : 2021

Gelişimsel kalça displazisi kalçanın sekonder osteoartritinin en sık görülen sebeplerinden biridir. Total kalça artroplastisi (TKA) osteoartritli kalçada ağrının geçirilmesinde ve fonksiyonların iyileştirilmesinde etkili bir cerrahi olmasına rağmen, TKA`nın gelişimsel kalça displazisine bağlı osteoartritte uygulanması zordur. Gercek asetebulumun tanımlanması ile hazırlanması, femoral kanalın hazırlanması ve komponentlerin redüksiyonu önemli tekniksel problemler ortaya çıkarır. Bu yazıda erişkin gelişimsel kalça displazisinde sınıflamalara göre TKA ile rekonsrüksiyonun özellikleri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : replasman artroplastisi, kalça; kalça protezleri; GKD