TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 3     (Sayfalar: 268-275)

Total kalça artroplastisi sonrası enfeksiyon

Şenol Bekmez 1, Ömür Çağlar 1, Bülent Atilla 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.33
Görüntüleme: 658
 - 
İndirme : 1409

Artroplasti sonrası enfeksiyon gelişiminde, hastaya, cerraha, ameliyathane ortamına ve cerrahi tekniğe bağlı faktörler rol oynar. Bu derlemede kalça protezi sonrasında enfeksiyon nedenleri, koruyucu önlemler ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

Protez enfeksiyonlarında genellikle etken, biyofilm oluşturan mikroorganizmalardır. Tanıda serolojik testler, eklem aspiratında total hücre sayımı ve hücre dağılımı önemli rol oynar. Ancak tanıda altın standart, ameliyat içi örneklemeden gönderilen kültürlerde etkenin izolasyonudur. Enfeksiyonun tipine göre tedavi yaklaşımı değişmektedir. Erken ameliyat sonrası ve akut hematojen enfeksiyonlarda implant korunarak debridman ve parenteral antibiyotik tedavisi uygulanırken, geç kronik enfeksiyonların tedavisinde güncel yaklaşım iki aşamalı revizyon ve antibiyotikli çimento boşluk doldurucu uygulaması ve parenteral antibiyotik tedavisidir. Antibiyotikli çimento uygulamasında antibiyotik salınımını ve lokal bakterisidal etkiyi arttırmak için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İki aşamalı revizyonu kaldıramayacak durumda olan hastalarda ise, antibiyotik baskılama tedavisi ve rezeksiyon artroplastisi, tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler : total kalça replasmanı; kalça protezleri; artroplasti; enfeksiyonlar, protez-ilişkili