TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 3     (Sayfalar: 276-280)

Total kalça artroplastisinde venöz tromboemboli profilaksisi

Korhan Özkan 1, Esat Uygur 2, Feyza Ünlü Özkan 3

1 Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2 S.B. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.34
Görüntüleme: 543
 - 
İndirme : 653

Majör cerrahi müdahaleler dikkate alındığında, venöz tromboemboli (VTE) riskini en fazla arttıran iki ameliyat total kalça ve total diz artroplastisidir. VTE konusu, ortaya çıkabilecek pulmoner emboli gibi ölümcül komplikasyonlar nedeniyle artroplasti cerrahisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Herhangi bir profilaksi yöntemi kullanılmaması durumunda VTE gelişim riski total kalça artroplastisinde %60`lara kadar çıkabilmektedir. VTE`nin hastanede gerçekleşen her on ölümün birinden sorumlu olduğu göz önüne alınırsa, VTE gelişimini önlemek daha etkin, akıllıca ve maliyet açısından daha uygun bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde VTE profilaksisine yönelik birçok farklı yöntem tercih edilmekte ise de bu konuda kesin kanıtlanmış veriler sınırlıdır; kullanılacak yöntemler ve süresine ilişkin tartışmalar halen devam etmektedir. Son yıllarda gündeme gelen oral kullanıma uygun antikoagülan ilaçların tercihi giderek artmakta ve sonuçları umut vadetmektedir. Farmakolojik araştırmalar devam ederken, keşfedilen yeni ilaçlar uygulama kolaylığı getirmekle birlikte sorunları tam anlamıyla çözmüş değildir. Bu derlemede güncel literatür bilgilerini inceleyerek total kalça artroplastisi sonrası VTE profilaksisine ışık tutmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler : artroplasti; total kalça replasmanı; venöz tromboembolizm; tromboz