TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 3     (Sayfalar: 285-291)

Total eklem replasmanlı hastalarda dental işlemler için antibiyotik profilaksisi

Sermet İnal 1, Hasan Hatipoğlu 2, Hüseyin Gencay Keçeli 3

1 Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2 Dumlupınar Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
3 Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.36
Görüntüleme: 575
 - 
İndirme : 1388

Oral bakteriler, günlük ağız hijyeni uygulamaları ve dental tedaviler sırasında kana karışabilmekte ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu durum özellikle enfektif endokardit için oldukça yoğun şekilde tartışılmıştır. Total eklem replasmanı yapılmış bireylerdeki dental girişimler esnasında önerilen antibiyotik profilaksi uygulamaları da tıp ve diş hekimliği alanına mensup akademisyenlerin oluşturduğu bilimsel komitelerce birçok kez görüşülmüştür. Profilaksi konusunda bu tip mevcut tartışmaların bulunması ideal hasta takibi ve istenmeyen enfektif durumların önüne geçilebilmesi bakımından önem teşkil etmektedir. Bu derlemenin amacı total eklem replasmanı yapılan kişilerdeki diş hekimliği uygulamaları sırasında tercih edilen mevcut antibiyotik profilaksisi uygulamalarını ele almak ve ayrıntılarını irdelemektir.

Anahtar Kelimeler : bakteriyemi; artroplasti; bakım, diş; antibiyotikler