TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 1     (Sayfalar: 038-044)

Diz ekleminin cerrahi anatomisi

Ali Fırat Esmer 1, Kerem Başarır 2, Mehmet Binnet 2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 793
 - 
İndirme : 2970

Diz eklemi insan vücudunda en sık yaralanan eklemlerden biridir. Diz eklemi bozuklukları günlük ortopedik pratikte karşılaşılan olguların büyük bir bölümünü oluşturur. Diz eklemi, sorunları ile kliniğe başvuran hastaların %5`ten fazlasına cerrahi girişim uygulanması gerekmektedir. Diz eklemi eklemin yapısına katılan kemiklerin şekilleri, bağların çeşitliliği, karmaşıklığı ve menisküsler gibi anatomik yapılar nedeniyle anlaşılması oldukça zor ve karmaşık bir eklemdir. Böylesine karmaşık bir yapıya sahip olan diz ekleminin anatomisinin iyi bilinmesi, tanı ve tedaviye yönelik artroskopik girişimler, bağ rekonstrüksiyonları ve eklem replasman cerrahileri gibi sık uygulanan ameliyatlar sırasında tedavinin etkinliği ve komplikasyonların gelişiminin azaltılması açısından zorunludur. Bu derlemede diz ekleminde klinik öneme sahip olan yapılara odaklanılarak diz ekleminin anatomisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Anatomi; ön çapraz bağ; patellofemoral eklem; arka çapraz bağ; tibiofemoral eklem