TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 1     (Sayfalar: 061-068)

Aşil tendonu`nun fonksiyonel anatomisi ve biyomekanik özellikleri

Nihal Apaydın 1, Serhan Ünlü 2, Murat Bozkurt 3, Mahmut Nedim Doral 4

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
3 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 973
 - 
İndirme : 752

Aşil tendonu (AT) insan vücudundaki en sağlam ve en kalın tendondur ve alt ekstremitenin biyomekaniğinde çok önemli bir role sahiptir. Yaklaşık olarak 1 ton çekme gücündeki kuvvete dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen, en sık rüptüre olan tendonlardan biri olduğu bildirilmektedir. Aşil tendonu`nun lifleri tam olarak vertikal değildir ve bir miktar spiralleşme gösterir. Bu yapı, tendonu hem daha sağlam kılar hem de lifler arasındaki sürtünmenin daha az olmasını sağlar. Kager yağ yastığı, Kager üçgenini dolduran ve bazen de soleus kasına kadar uzanan bir yağ dokusudur. Bu yağ yastığı retrokalkaneal bursa ile de yakın ilişkilidir ve önemli biyomekanik rolü vardır. Haglund deformitesi, retrokalkaneal bursit, rüptürler ve entezopatiler Aşil tendonu`nun sık rastlanan patolojilerindendir. Bu patolojilerin uygun tanı ve tedavisi için etyolojilerinin ve Aşil tendonu`nun anatomisinin iyi şekilde bilinmesi gerekmektedir. Aşil tendonu`nu asıl besleyen damar posterior tibial arterin reküren bir dalından gelmektedir, damarlanmanın en az olduğu yer ise Aşil tendonu`nun orta 1/3`lük kısmıdır.

Anahtar Kelimeler : Aşil tendonu; fonksiyonel anatomi; retrokalkaneal bursa; sural sinir