TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 1     (Sayfalar: 018-024)

El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi

Tülin Şen 1, Mahmut Kömürcü 2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 451
 - 
İndirme : 2600

El bileği iskeleti, sekiz adet karpal kemikten oluşur. Karpal kemikler proksimalde önkol kemikleri ile distalde ise metakarpal kemiklerle eklem yapar. El bileği eklemine ulna katılmaz. El bileği ekleminin fibröz ve sinoviyal tabakaları arasında kalan bağlar intrakapsüler (intrinsik), fibröz tabakanın yüzeyelinde bulunanları ise ekstrakapsüler (ekstrinsik) bağlar olarak adlandırılır. Bu bağlar uzandıkları yapılara göre, proksimalden distale ve radialden ulnar`a doğru adlandırılır. Eklemin majör sabitleyicisi olan triangular fibrokıkırdak kompleksi (TFK) aksiyel yönde el bileğine yüklenen stresin absorbsiyonunda ve el bileğinin laterale deviyasyonunun sınırlandırılmasında görev alır. Antebrakiyal fasya (fascia antebrachii) palmar tarafta kalınlaşarak radius ve ulna`ya tutunur. Bu kalınlaşmaya fleksör retinakulum (retinaculum musculorum flexorum) adı verilir. Fleksör retinakulumun esas bölümünü oluşturan, transvers karpal bağ (lig. carpi transversum), medialde os pisiforme`ye ve os hamatum`un kancasına tutunur ve laterale doğru uzanarak yüzeyel ve derin yapraklarına ayrılır. Yüzeyel yaprağı os scaphoideum`un tuberkülü ile os trapezium`un oluğunun lateral kenarına, derin yaprağı ise bu oluğun mediyal kenarına tutunur. Bu iki yaprak ve os trapezium`un oluğunun sınırlandırdığı boşluktan fleksör karpi radialis kasının (m. flexor carpi radialis) tendonu geçer. Bu iki yaprak ile karpal kemikler arasında oluşan kanala da `karpal tünel` denir ve içinden fleksör kas kirişleri ile median sinir (n. medianus) geçerek ele ulaşır. Ayrıca fleksör retinakulumun yüzeyinden ve os pisiforme`nin lateralinden ulnar damar-sinir ve median sinirin palmar kütanöz dalı distale uzanarak ele ulaşır. İnce fasyal bir bant da bu nörovasküler yapıların üzerinden geçerek os pisiforme`nin radiyal tarafına yapışır ve `Guyon kanalı` denilen geçidi oluşturur. Her iki kanalda bulunan sinir yapıların sıkışmasıyla da tuzak nörapatileri gelişebilir.

Anahtar Kelimeler : Anatomi; karpal tünel; Guyon kanalı; el bileği eklemi