TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 1     (Sayfalar: 053-060)

Ayak bileğinin lateral yüzünün cerrahi anatomisi

Ayhan Cömert 1, Mahmut Uğurlu 2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Görüntüleme: 489
 - 
İndirme : 1120

İnsan vücudunda en sık şekilde zarar gören bağlar, ayak bileğinin lateral kollateralinde bulunan bağ kompleksindeki bağlardır. Bu nedenle, ayak bileği ekleminin instabilitesine neden olan mekanizmayı anlamak için bu yapıların anatomisinin ve fonksiyonlarının çok iyi bilinmesi gerekir. Ayak bileği ekleminin pasif stabilitesi bağlar ile sağlanırken, aktif stabilitesi kasların desteği ile sağlanır. Talus`a tutunan kas bulunmaması nedeniyle talus`un stabilitesi, buraya tutunan bağlar ve komşu kemik yapılarla sağlanır. Ligametum talofibulare anterior (anterior talofibuler bağ) plantar fleksiyonda çok yüksek seviyede gerildiğinden inversiyon yaralanmalarında en sık şekilde kopan bağdır. Ayak bileği bağların yaralanma mekanizmasının iyi anlaşılabilmesi için, ligametum talofibulare anterior (anterior talofibuler bağ), ligametum talofibulare posterior (posterior talofibuler bağ) ve ligamentum calcaneofibulare`den (kalkaneofibuler bağ) oluşan ligamentum collaterale laterale`nin (lateral kollateral bağın) anatomisinin iyi bilinmesi gerekir. Bu mekanizmanın anlaşılması ayrıca, bağ yaralanmalarının klinik ve radyolojik tanısının konulması ve bağların cerrahi rekonstrüksiyonun planlanabilmesi açısından da önemlidir. Anatomik varyasyonların biyomekanik etkilerini ve bağlar arasındaki açı farklarının ayak bileği stabilitesinde oynadıkları rolün önemini aydınlatabilmek için öncelikle normal anatomiyi ve ilişkili biyomekanik etkisini iyice kavramak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : Anatomi; ayak bileği eklemi; instabilite; ligamentum collaterale laterale