TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 185-188)

Enfeksiyonun genel prensipleri

M. Akif Güleç 1, Serdar Yüksel 1, Cem Albay 1

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 526
 - 
İndirme : 369

Kemik ve eklem enfeksiyonları, ortopedistler için ciddi bir durum olmaya devam etmektedir. Söz konusu dokuların kanlanmasının az oluşu ve implant kullanımı enfeksiyon riskini artırmaktadır. Enfeksiyon ortopedik cerrahide önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. En sık görülen belirti enfeksiyon bölgesine lokalize ağrıdır. Enfeksiyonun karakteristik özelliklerinden olan kızarıklık ve şişlik birçok hastada görülmeyebilir. Profilaktik antibiyotik kullanımının ortopedik girişimlerden sonra enfeksiyon sıklığını azaltmadaki yararı bir çok çalışmada gösterilmiştir. Enfeksiyonda kesin tanı, alınan örneklerin direkt mikroskopik incelemesi veya bakterinin kültürde gösterilmesi ile konur. Düz radyografilerde kemik değişiklikleri enfeksiyon tablosu yerleşene kadar, yani 1-2 hafta içinde görünmez. Yumuşak doku şişliği en erken radyografik değişikliktir. Kemik dokusu ve eklemin kendine özgü fizyolojik ve anatomik özelliklerinden dolayı enfeksiyonunu önlemek, tedavi etmekten daha kolaydır. Hastaya ve cerraha bağlı faktörlerin bilinmesi, enfeksiyonların önlenmesinde önem taşır. Hastanın nutrisyonel ve immünolojik durumu enfeksiyon oluşumunda önemlidir. İyi ameliyathane şartları, cerrahi bölgenin temizliği ve örtülmesi, uygun antibiyotik profilaksisi, enfeksiyonların önlenmesinde esastır.

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik profilaksisi; kemik; eklem; enfeksiyon