TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 192-197)

Septik artrit tedavisi

Orhan Büyükbebeci 1, Tevfik Erzincan 1, Burçin Karslı 1

1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Görüntüleme: 701
 - 
İndirme : 6356

Septik artritin erken tanı ve tedavisi olumlu bir sonuç elde edilmesi potansiyelini artırmaktadır. Septik artrit için kabul gören tedavi uygulaması püyün boşaltılmasını, sistemli bir antibiyotik programını ve stabil bir eklemi içerir. Septik artrit tanısı sinovyal sıvı lökosit sayımının 50000/mm3`ün üzerinde olması ile konulur. Tedaviye verilen yanıtın takibi sedimantasyon hızı ve C-reactive protein seviyeleri değerlendirilerek gerçekleştirilmelidir. Kültür-negatif septik artrit, diğer kas-iskelet sistemi enfeksiyonlarının kültür negatif formlarına göre daha yaygındır. Etken organizmanın tanımlandığı ve tanımlanmadığı olgular için de aynı agresif tedavi tavsiye edilmektedir. Semptomların tedavisi için ayak bileği ve diz gibi yüzeyel eklemlere tekrarlanan aspirasyonlar uygulanmalıdır. Enfeksiyon gerilerken, fonksiyonel bozuklukların önlenmesi için, başlangıçta deformitenin önlenmesine yönelik splintleme uygulanması dahil olmak üzere, izometrik kas güçlendirme egzersizleri ve aktif hareket aralığı egzersizlerini içeren eklem hareketlerine başlanmalıdır. Kalçanın septik artriti çocuklarda çok sık görülür ve önemli bir sakatlık nedeni olabilir. Ağrı, instabilite, abdüktör yetmezlik ve bacak eşitsizliği tarzında klinik sorunlar görülür. Tedavi şekli olguya özgü olmalıdır ve birçok tedavi seçeneği vardır.

Anahtar Kelimeler : Tanı; eklem; septik artrit