TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 205-209)

Akut hematojen osteomiyelit

Savaş Güner 1, Ali Murat Kalender 2, M. Fethi Ceylan 1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van
2 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Görüntüleme: 1151
 - 
İndirme : 1689

Akut hematojen osteomiyelit mikroorganizmaların kemikte meydana getirdikleri ilerleyici karakterde bir enfeksiyondur. Sıklıkla çocuk yaş grubunda görülür. En sık akut hematojen osteomiyelit etkeni bakterilerdir. Tüm yaş gruplarında en sık izole edilen etken Staphylococcus aureus`tur. Akut hematojen osteomiyelit, çocuklarda uzun kemiklerin metafizini tutma eğilimindedir. En sık femur tutulumu görülmektedir, erişkinlerde ise vertebral tutulum sık görülmektedir. Akut hematojen osteomiyelit tanısının konulmasında laboratuvar testleri ve radyolojik değerlendirme önemlidir, fakat ayrıntılı öykü ve fizik muayene daha büyük önem taşımaktadır. Akut hematojen osteomiyelitte tedavinin başarısı, erken tanı konulması ve tedaviye mümkün olan en kısa süre içerisinde başlanmasına bağlıdır. Akut hematojen osteomiyelit tanısı konulan tüm hastalara antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Apse oluşumu olmayan hastalarda sadece antibiyotik tedavisiyle kür sağlanabilir. Cerrahi tedavi apse oluşumu olan veya antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan hastalara uygulanmaktadır. Apse oluşmuş ise apseye ve ölü dokulara antibiyotik etkili olmadığı için cerrahi tedavi uygulanarak apse drenajı yapılmalı ve tüm ölü dokular çıkartılmalıdır. Yetersiz tedavi edilen veya tedavi edilmeyen hastalarda kronik osteomiyelit gelişimi sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Apse; akut hematojen osteomiyelit; Staphylococcus aureus