TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 225-232)

Osteomiyelitin farklı klinik şekilleri

Cemil Ertürk 1, Mehmet Akif Altay 1, Hüseyin Aşkar 1

1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Görüntüleme: 427
 - 
İndirme : 778

Osteomiyelit kemiğin veya kemik iliğinin iltihabi durumudur. Ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi sistemik bulguların yanı sıra ağrı, eritem, şişlik ve lokal ısı artışı ile seyreder. C-reaktif protein seviyesi, eritrosit sedimantasyon hızı ve beyaz küre sayımı yüksekliği en önemli laboratuvar bulgularıdır. Antibiyotiklerle uzun süreli tedavi uygulanması antimikrobiyal terapiye dirençli ve insan vücudundan eradike edilmesi son derece güç olan bakterilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hastalığın, bilinen klasik osteomiyelit tablolarının yanı sıra birçok farklı klinik formu bulunmaktadır. Hastalığın ihmal edilmesi veya tanının geç konulması amputasyona yol açabilir.

Anahtar Kelimeler : Klinik seyir; yerleşim yeri; osteomiyelit