TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 233-244)

El enfeksiyonları

Cihangir Tetik 1

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Görüntüleme: 291
 - 
İndirme : 533

El enfeksiyonlarının tanısında ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene çok önemlidir. Tanı konulurken ayrıca, düz grafi, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrason gibi radyolojik incelemeler ile tam kan sayımı, C-reaktif protein ve sedimantasyon hızı gibi laboratuvar incelemelerinden yararlanılır. Gram boyama, kültür ve antibiyotik duyarlılık tespiti tanıda ve tedavide mutlaka gereklidir. Genel olarak tedavide etkilenen ekstremitenin istirahate alınması, uygun antibiyotik kullanımı ve cerrahi drenaj-debridman kullanılan yöntemlerdir. En sık şekilde izole edilen etken Staphylococcus aureus olmasına karşın birçok bakteri ve mantar el enfeksiyonlarında etken olabilir. Birçok olguda birden fazla mikorganizma izole edilir. En sık görülen el enfeksiyonu paronişidir (tırnağı çevreleyen yumuşak dokunun enfeksiyonu). Onun dışında felon (pulpa enfeksiyonu), piyojenik tenosinovitler, elin subfasyal ve derin fasyal boşluklarında görülen enfeksiyonlar, web aralığı enfeksiyonları, radial ve ulnar bursaların enfeksiyonu, septik artrit ve osteomiyelit elde sık görülen diğer enfeksiyonlardır.

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik tedavisi; debridman; el; enfeksiyon