TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 258-261)

İskelet sistemi tüberkülozu

Oktay Adanır 1, Ender Alagöz 1, Muhammed Zeki Gültekin 1

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 466
 - 
İndirme : 884

Günümüz verilerine göre dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz ile enfektedir ve insanların yaklaşık 30 milyonu tüberküloz tedavisi görmektedir. Bu insanların %1-3`ünde iskelet sistemi tutulumu vardır. Vertebral tüberküloz, iskelet sistemi tüberkülozunun en sık görülen formudur. Diğer tutulum bölgeleri ise sıklık sırasına göre kalça, diz, ayak, dirsek, el, omuz ve bursa kılıflarıdır. Olguların %90`ında tüberküloz monoartikülerdir. En sık izole edilen patojen mikroorganizmalar Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium bovis`tir. Tüberküloz genellikle inhalasyon yoluyla bulaşıp, hematojen yolla organlara yayılır. Tüberküloz çocuklarda en sık yük taşıyan kemiklerin metafizyel bölgesini etkilerken, erişkinlerde kemiklerin epifizyel bölgesini etkiler. Kesin tanısı tüberküloz basilinin vücut sıvılarında gösterilmesi ile konur. Tüberküloz düz radyografilerde litik lezyon şeklinde görülebilir ve tümöral oluşumlarla karıştırılabilir. Sintigrafinin kemik tüberkülozundaki duyarlılığı %88-96`dır fakat özgüllüğü düşüktür. Manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri daha çok yumuşak doku apselerinin tanısında yararlıdır. İskelet sistemi tüberkülozu olgularının %90`ı konservatif (antitüberküloz ilaç tedavisi, immobilizasyon vs.) olarak tedavi edilirken %10`luk kısmında tedavi seçeniği cerrahi (drenaj, debridman, osteotomi, artrodez vs.) olabilir. Antitüberküloz ilaç tedavisi süresi genellikle 6-12 aydır. Cerrahi tedavi yapılacaksa öncesinde en az 1-4 hafta antitüberküloz tedavi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Mycobacterium tuberculosis; osteoartiküler; tüberküloz