TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 3     (Sayfalar: 262-268)

Kas ve iskelet sisteminde nadir görülen enfeksiyonlar

Ender Alagöz 1, Oktay Adanır 1, Yaşar Mahsut Dinçel 1

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 477
 - 
İndirme : 872

Kas iskelet sisteminde sık karşılaşılan gram (+), gram (–) ve tüberküloz enfeksiyonları dışında tüberküloz dışı mikobakteriyel enfeksiyonlar; bruselloz, tifo ve sifilis gibi bakteriyel enfeksiyonlar; koksidioidomikoz, blastomikoz, histoplazmoz, kriptokokoz, sporotrikoz, ekinokokkozis gibi fungal enfeksiyonlar nadir de olsa görülen diğer enfeksiyonlardır. Tanı yöntemlerindeki gelişmelerle birlikte bu enfeksiyonların oranı da giderek artmaktadır. Bunlardan tüberküloz olmayan mikobakterilerin yaklaşık 91 türü tanımlanmış ve bunların da en az 15 farklı türünün kas ve iskelet sistemi enfeksiyonlarına neden olabildiği gösterilmiştir. Brusellozun altı türü vardır ve bunlardan dördünün insanlarda hastalık yaptığı bilinmektedir. Brusella melitensis keçilerde bulunur ve dünya genelindeki Brusella enfeksiyonlarının büyük kısmından sorumludur. Yurdumuzda özellikle doğu ve güneydoğuda yaygın olan bruselloz, çoğunlukla hayvancılıkla uğraşanlarda görülür. Tifoid ateş, gelişmiş ülkelerde oldukça nadir görülür çünkü öncelikli bulaşma şekli oral-fekaldir. Anaeroblar normal insan cildi ve mukoz membran bakteriyel florasının baskın komponentidir ve bu nedenle endojen kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların yaygın bir nedenidir. Fungal osteomiyelitler genellikle yavaş gelişirler, bu nedenle de tanı ve tedavilerinde gecikmeler olabilir. Tanı, özgün boyama ve kültür sonuçlarına dayandığından, tanı kesinleşmeden önce şüphelenip tedaviyi planlamak önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Bruselloz; fungal enfeksiyonlar; kas-iskelet sistemi; tifoid ateş