TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 4     (Sayfalar: 269-275)

Ortopedik enfeksiyonlarda akılcı antibiyotik tedavisi

Kevser Özdemir 1, Dilek Arman 2

1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 59
 - 
İndirme : 54

Ortopedik enfeksiyonlar çoğunlukla uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiren ve kimi zaman önemli bir cerrahi girişimin ardından cerrahinin yararlılığını tehdit eden olgulardır. Akılcı antibiyotik kullanımının amacı; yanlış ilaç kullanımının önlenmesi, ilaca bağlı toksik etkilerin azaltılması, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve antimikrobiyal direnç gelişiminin azaltılmasıdır. Ortopedik enfeksiyonlarda akılcı antibiyotik tedavisi için enfeksiyon etkenlerinin tanımlanması özel önem taşır. Antibiyotik rejimi seçiminde, özellikle kemik dokuya antibiyotik penetrasyonu olmak üzere, ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tanıya göre uygun sürede tedavinin sürdürülmesi önemlidir. Ortopedik enfeksiyonların en uygun tedavisi için hekimlerin multidisipliner işbirliğinin gerektiği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Antimikrobiyal tedavi; ortopedik enfeksiyonlar; osteomiyelit; protez enfeksiyonları