TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 4     (Sayfalar: 285-288)

Ortopedide spesifik enfeksiyonlar

Hamza Özer 1, Hakan Y Selek 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 310
 - 
İndirme : 294

Ortopedide spesifik enfeksiyonların klinik bulguları sık görülmemektedir. Ülkemizde Mycobacterium tuberculosis ve Brucella melitensis etkenlerinin neden olduğu spesifik enfeksiyonlar sık şekilde görülmektedir. Spesifik enfeksiyonların kas iskelet sistemi tutulumlarının tedavileri zaman alıcıdır. Ancak, klinisyen ilaçlara karşı gelişebilecek dirençler açısından dikkatli olmalıdır. Cerrahi girişim, hastalıkların seyri sırasında tercih edilecek bir tedavi yöntemidir. Kronik dönemde gelişen eklem sorunları nedeniyle tüberkülozlu olgularda cerrahi sırasında implant kullanımı halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Eklem; kas-iskelet; spesifik enfeksiyon