TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 4     (Sayfalar: 289-295)

Omurga enfeksiyonları

Alpaslan Şenköylü 1, Necdet S. Altun 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 61
 - 
İndirme : 70

Omurga enfeksiyonları, belki de Hipokrat zamanından daha eski geçmişi olan bir hastalıktır. Omurlar başka bir odaktan köken alan bakteriyemi sonucu hematojen yolla enfekte olur. İstirahatte hissedilen sırt ağrısı genelde hastaların birincil yakınmasıdır. Önemli nörolojik sorunlarla sık karşılaşılmaz. Gibbus omurga tüberkülozunun patognomonik bulgusu olan bir çeşit keskin açılı kifozdur. Neden olan mikroorganizmanın izolasyonu tedavide büyük önem taşır. Olguların üçte ikisinde tanı bir aydan fazla gecikmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme omurga enfeksiyonları için en özgül, duyarlı ve güvenilir görüntüleme yöntemidir. Kültürde üretilen mikroorganizmaya özel antibiyotik ve korse immobilizasyonuyla hastaların çoğunda tıbbi tedaviye yanıt alınabilmektedir. Cerrahi endikasyonlar tıbbi tedaviye yanıt alınamaması, mikroorganizmanın izole edilememesi, ilerleyici nörolojik defisit, spinal instabilite, kifotik deformite, inatçı ağrı ve apse oluşumu olarak sayılabilir. Radikal debridman cerrahi tedavinin temelini oluşturur. Son zamanlarda titanyum implantların rekonstrüksiyon amacıyla güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Tanı; omurga enfeksiyonları; spondilodiskit; tedavi