TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2011, Cilt 10, Sayı, 4     (Sayfalar: 312-318)

Proteze bağlı enfeksiyonların tedavisinde iki aşamalı revizyon

Mehmet Ali Deveci 1, Ertuğrul Şener 2, Sezai Aykın Şimşek 2

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Görüntüleme: 402
 - 
İndirme : 1015

Primer protez implantasyonunun ardından gelişen enfeksiyonlar çoğunlukla, biyofilmler içinde üreyebilen mikroorganizmalardan kaynaklanır. Bu enfeksiyonların tanı ve tedavisi oldukça zordur. Bu tip enfeksiyonlar protez ömrünü ciddi oranda azaltarak, hastada ciddi morbiditeye ve kalıcı sakatlığa neden olabilmektedir. Bu enfeksiyonların tedavisinde uzun dönem antibiyotik ile baskılama, rezeksiyon (Girdlestone) artroplastisi, protezin korunması ile debridman, tek aşamalı revizyon, antibiyotikli kemik çimentosu dolgusu kullanılarak iki aşamalı revizyon, artrodez ve hatta amputasyon gibi birçok tedavi yöntemi tanımlanmıştır. Antibiyotikli kemik çimentosu dolgusu kullanılarak uygulanan iki aşamalı revizyon bu tip enfeksiyonların tedavisinde en başarılı tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Antibiyotikli boşluk doldurucu; proteze bağlı enfeksiyon; iki aşamalı revizyon