TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 1     (Sayfalar: 024-034)

Omuzda avasküler nekroz: Patogenez ve tedavi

Hayrettin Kesmezacar 1, Egemen Ayhan 1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Görüntüleme: 299
 - 
İndirme : 1148

Travma dışı nedenlerle oluşan avasküler nekroz, özel bir hastalık olmayıp kan akımının bozulması sonucu kemik hücrelerinin ölümü ile sonuçlanan birçok durumun son halidir. Avasküler nekroz ile ilişkili durum ve hastalıklar (steroid kullanımı, alkolizm, sistemik lupus eritematozus vb.) bilinse de, hastalığın temelinde mekanik, hormonal ve hematolojik faktörlerin rol oynadığı çok etkenli etyoloji olduğu düşünülmektedir. Tedavide amaç hareket açıklığını korumak, hastalığın ilerleyişini durdurmak ve semptomları azaltmaktır. Konservatif tedaviye yanıt alınamadığında hastalığın evresine göre artroskopik debridman, kor dekompresyon, greftleme ve artroplasti uygulanabilir. Yüklenmenin az olmasından dolayı, humerus başı nekrozlarında semptomlar ve fonksiyon kaybı femur başı avasküler nekrozlarına göre oldukça azdır. Hastaların birçoğu basit egzersizlerle hayatlarını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler : Avasküler nekroz; emboli; Gaucher hastalığı; omuz eklemi; osteonekroz; orak hücreli anemi; tedavi