TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 1     (Sayfalar: 052-060)

Dizde avasküler nekroz: Tanı ve tedavisi

A. Merter Özenci 1, Nazım Topçuoğlu 1, Semih Gür 2

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2 Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

Görüntüleme: 562
 - 
İndirme : 2141

Osteonekroz nedeni tam olarak bilinmeyen, eklemin yapısını bozan ve ilerleyici fonksiyon kaybına neden olan bir hastalıktır. Osteonekroz kalça ekleminde sık görülmesine karşın, diz ekleminde oldukça seyrek rastlanan patolojik bir durumdur. Diz osteonekrozu birbirinden farklı üç klinik durumu içerir: Spontan diz osteonekrozu, sekonder diz osteonekrozu ve artroskopi sonrası diz osteonekrozu. Spontan diz osteonekrozu, altta yatan belirgin bir neden olmadan, tek taraflı ve tek odaklı olarak ortaya çıkar. Sekonder osteonekroz, iki taraflı ve altta yatan bir nedene bağlı olarak çoklu eklem tutulumuyla karşımıza çıkar. Artroskopi sonrası osteonekroz ise, bir veya her iki kondil tutulumuyla karakterize ve artroskopi sonrası ani başlayan ağrı yakınmalarıyla ortaya çıkan bir kliniğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler : Artroskopik subkondral mikrokırık; avasküler nekroz; kalça eklemi; osteonekroz