TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 1     (Sayfalar: 069-071)

Posttravmatik gluteal kompartman sendromu: Olgu sunumu

Korhan Özkan 1, Budak Akman 1, Koray Ünay 2, Mehmet Akif Akçal 2, Engin Eceviz 1

1 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 77
 - 
İndirme : 68

Kompartman sendromu kapalı osseofasyal boşluklarda artmış interstisyel sıvı basıncı ile oluşan klinik bir durumdur. Seksen bir yaşında kadın hasta merdivenden kalçası üzerine düşme sonrasında sol gluteal bölge üzerinde şiddetli ağrı ve şişlik yakınması ile acil servise getirildi. Pelvisin röntgenografik ve tomografik değerlendirmesi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemesi yapıldı. Gözlem altında olduğu bir saat içinde hastanın ağrı yakınmalarında artma ve nörolojik muayenede siyatik sinir palsisi olmamasına rağmen siyatik sinirin dağılımına uyan alanda iğnelenme hissinin oluştuğu gözlendi. Bu klinik bulgular ile gluteal kompartman sendromu tanısı kondu. Cerrahi olarak dekompresyon uygulandı. Hasta standart günlük yaşamına ameliyat sonrası üçüncü ayda dönebildi. Travmaya sekonder gluteal bölge şişliğinde nadir görülse de gluteal kompartman sendromu ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler : Kan pıhtılaşması; kompartman sendromu; gluteal bölge; manyetik rezonans görüntüleme; cerrahi