TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 073-077)

Legg-Calve-Perthes hastalığı ile trombofili arasındaki ilişki

Hakan Ömeroğlu 1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Görüntüleme: 275
 - 
İndirme : 188

Bu derlemede Legg-Calve-Perthes (LCP) hastalığı etyolojisinde trombofilinin rolü özetlenmiştir. Güncel literatür bilgileri gözden geçirildiğinde LCP hastalığı ile trombofili arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda tam bir görüş birliği olmadığı görülmektedir. Ancak LCP hastalığının gelişiminde kalıtsal ve edinsel trombofilinin rolü olduğu ve özellikle LCP hastalığı ile kalıtsal trombofili nedenlerinden olan Faktör V Leiden mutasyonu birlikteliği hakkında oldukça önemli bilimsel veriler elde edildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kanın pıhtılaşması; Faktör V; Legg-Calve- Perthes hastalığı; protein C, protein S