TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 078-084)

Kas iskelet sisteminde temel anatomik oluşumların yapısı, işlevi, iyileşmesi ve kemik metabolizması

Hakan Ömeroğlu 1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Görüntüleme: 525
 - 
İndirme : 2138

Bu derlemede kemik ve eklemlerin, iskelet kası ve tendonun makroskopik ve mikroskopik yapısı, işlevi ve iyileşmesi, kemik metabolizması ve bazı önemli metabolik kemik hastalıkları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Kemik metabolizması; kemik; kıkırdak; eklem; bağ; iskelet kası