TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 085-089)

Snapping skapula hastalarında yeni bir tedavi yaklaşımı: Skapulotorasik artroskopi

İbrahim Yanmış 1, Hüseyin Özkan 1, Mehmet Türker 2, Yüksel Yurttaş 1, Mustafa Başbozkurt 1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Görüntüleme: 312
 - 
İndirme : 677

Snapping skapula, skapulanın medial kenarı boyunca yayılan ağrı ile birlikte krepitasyonun tanımlandığı klinik bir tablodur. Skapula altında krepitasyon, yumuşak dokularda ele gelen düğümler, tetik noktalar ve gıcırdama gibi semptom ve yakınmalar en belirgin özelliklerdir. Genç hasta nüfusunu etkilemesi uzun yıllar can sıkıcı ağrılara neden olması ve hastanın yaşam kalitesini bozması nedeniyle önemli bir klinik sorundur. Konservatif tedavi sonucu yetersiz olgularda muskuloplasti, bursektomi, skapulanın medial ve superiomedial kenarlarının açık rezeksiyonu gibi cerrahi girişimler tanımlanmıştır. Harper ve ark.nın artroskopik kısmi rezeksiyon deneyimlerini bildirmelerinin ardından skapulotorasik artroskopi taşıdığı avantajlar ve elde edilen iyi sonuçlar nedeniyle tercih edilen bir cerrahi yöntem haline gelmiştir. Artroskopik skapulotorasik debridman ve süperomedial köşenin rezeksiyonu, snapping skapula hastalarında, başarılı sonuçlar alınan güvenli bir işlemdir. Deneyimli artroskopistler tarafından yapıldığında bildirilmiş önemli bir komplikasyonu yoktur, fakat daha geniş kapsamlı çalışmalara ve daha uzun takipler ile değerlendirmelere gerek vardır.

Anahtar Kelimeler : Artroskopi; komplikasyon; snapping skapula