TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 094-100)

Kemik bankacılığının dünü ve bugünü

Özgür Çetik 1, Mehmet Türker 1

1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

Görüntüleme: 291
 - 
İndirme : 254

Kemik greftleri yüz yıldır kaynamayı kolaylaştırma ve hızlandırma, boşluk doldurma ve destek sağlama gibi nedenlerle kemik ameliyatlarında kullanılmaktadır. Otogreftler osteokondüktif, osteoindüktif ve osteojenik özellikleri nedeniyle halen en ideal greftlerdir. Fakat alınabilecek miktarın sınırlı olması ve donör saha morbiditesi nedeniyle her durumda kullanılmaları mümkün değildir. Yaygın olarak kullanılan allogreftler bu sınırlamaları ortadan kaldırır. İnsanlardan alınan gerçek kemik oldukları için vücutta otogreft gibi biyolojik muamele görürler. Kemik bankacılığı, sıkı kurallar çerçevesinde donör seçimi, greftin elde edilmesi, hazırlanıp saklanması ve nakledilmesi işlemidir. Bu kurallar allogreftlerin dezavantajlarının ve komplikasyonlarının en aza indirilmesini sağlar. Kemik bankaları, uluslararası ticari kurumlar veya hastane bünyesinde kurulmuş lokal enstitüler şeklinde olabilir. Ulusal Kemik Bankamızın kurulması ile günümüzde büyük ölçüde ithal edilen greft gereksiniminde dışa bağımlılığımız azalacaktır.

Anahtar Kelimeler : Kemik iliği; kemik allogrefti; kordon kanı bankacılığı; kök hücre