TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 101-106)

Septik artrit

Volkan Öztuna 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 61
 - 
İndirme : 114

Septik artrit acil girişim gerektiren ve morbiditesi yüksek olan bir durumdur. Bu derlemenin amacı septik artritin tanı ve tedavisi için bir algoritma sunmak, septik artrit gelişiminde etkili olan çeşitli risk faktörlerini ve yeni gelişen tedavi stratejilerini ilgili literatür eşliğinde tartışmaktır. Septik artritin tanı ve tedavisinde klavuzluk edecek yüksek kalitede delillerin sayısı yeterli değildir. Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı kültürü tanı konulabilmesi için şarttır, fakat sıvıda hücre sayımının faydası olmayabilir. Bu derlemede zamanında yapılacak tıbbi ve cerrahi girişimlerin ve destekleyici önlemlerin gerekliliği vurgulanmıştır. Ancak eklemin drenajı için kullanılacak cerrahi girişimler karşılaştırıldığında (aspirasyon, artroskopi ve açık yöntem) hastalığın seyrini etkileyecek belirgin bir fark bulunmamıştır. Antibiyotik kullanımının gerekliliği açıktır, fakat tedavisi süresi ve veriliş yolu üzerine henüz kesinleşmiş bilgiler yoktur.

Anahtar Kelimeler : Antibiyotik; aspirasyon; septik artrit