TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 2     (Sayfalar: 107-114)

Femoroasetabuler sıkışma

Önder Ersan 1, Yasin Yıldız 1, Yalım Ateş 1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Görüntüleme: 632
 - 
İndirme : 1922

Femoroasetabuler sıkışma son yıllarda tanımlanmış genç erişkin bireyleri etkileyen ağrılı bir kalça rahatsızlığıdır. Ağrının nedeni femur baş-boyun bileşkesi ile asetabulum kenarı arasında kalça eklemi hareketinde özellikle fleksiyonda oluşan anormal temastır. Bu anormal ve tekrarlayıcı temasın tedavi edilmeyen hastalarda labrum hasarı, kıkırdak harabiyeti ve tedavi edilmeyen olgularda kalça ekleminde osteoartrit ile sonuçlandığı düşünülmektedir. Şu anki bilgiler ışığında erken dönemde mekanik probleme yönelik yapılan cerrahi tedavinin hastalığın ilerlemesini durdurduğu veya geciktirdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kalça ağrısı; sıkışma; genç erişkin