TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 115-121)

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisi

Cengiz Yılmaz 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 306
 - 
İndirme : 555

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde hangi yöntem denenirse denensin hep benzer şekilde iyi ya da mükemmel sonuçlar bildirilmektedir. Ancak henüz hiçbir tedavi yönteminin diğerine üstünlüğü kanıtlanmış değildir. Çok uzun takip süresi gerekliliği iyi kalitede çalışmaların yapılmasını engellemektedir. Erken dönemde birçok yöntem yeterli sonuç vermekte, fakat bunlardan ancak birkaçı uzun süre devam etmektedir. Artroskopik girişimlerin %61`inde kıkırdak yaralanmasına rastlanmaktadır. Bunların %19`u odaksal, %5.2`si evre III ya da IV defektlerdir ki bu defektler tedavi gerektirmektedir. Bu yazıda kıkırdak defektlerinin tedavi endikasyonları, seçenekleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirme teknikleri konusunda literatür bilgisi derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Kıkırdak yaralanmaları; kondral; endikasyonlar; manyetik rezonans; osteokondral; tedavi