TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 148-163)

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde otolog kondrosit implantasyon

Cengiz Yılmaz 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 627
 - 
İndirme : 891

Otolog kondrosit implantasyonu, sağlam kıkırdaktan edinilen kondrositlerin ayrılması ve hücre kültürü teknikleriyle üretilen bu hücrelerin, üzeri periost ile örtülmüş kıkırdak defektine enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu yöntemin avantajları greftler arasında ölü boşluk bırakmaması, allojenik doku kullanılmaması ve donör saha morbiditesi olmamasıdır. Dezavantajları ise kademeli girişim, açık cerrahi ve laboratuvara nakil gerektirmesi, iyileşmenin uzun zaman alması ve uygulamanın pahalı olmasıdır. Komplikasyonların %26`sı artrotomiye bağlıdır. En sık karşılaşılan komplikasyon intraartiküler yapışıklıklardır. Bu yöntem ile tip II kollajen içeren hiyalin benzeri kıkırdak elde edilebilmektedir. Uzun dönem klinik başarı şansı yaklaşık %85 civarındadır.

Anahtar Kelimeler : Otolog kondrosit implantasyonu; kıkırdak yaralanmaları; hücre kültürü; kondral; kollajen membran; osteokondral; tedavi