TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 164-174)

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu

Cengiz Yılmaz 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 552
 - 
İndirme : 1168

Otolog kondrosit implantasyonunda hücre süspansiyonu kullanılır. Periost defekt üzerinden su geçirmez bir şekilde kapatılır ve kıkırdağa dikiş atılır. İkinci seansta artrotomi yapmak gerekir. Artrotomi ve periost grefti kullanımı komplikasyonlara açıktır. Standart tek katman hücre kültürü koşulları kondrositleri fenotipik olarak geri farklılaşmaya zorlamaktadır. Hücre süspansiyonu enjeksiyonu homojen olmayan dağılıma neden olur, hücreler periost greftinden sızarak kaybolabilir ve cerrahi süresi uzundur. Bu sorunlara çözüm amacıyla 1999 yılında matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu tanımlanmıştır. 2002 yılından itibaren üç boyutlu biyobozunur matrikslerin kullanıldığı ve otolog kondrosit implantasyonunun ikinci nesli olan matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu bir tedavi yöntemi olarak kulanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kıkırdak yaralanmaları; hücre kültürü; kondral; kondrosit; matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu; matriks; osteokondral; tedavi