TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 175-178)

Kıkırdak dokusu mühendisliği

Feza Korkusuz 1, Metin Doğan 2, Murat Bozkurt 3

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
3 Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Görüntüleme: 555
 - 
İndirme : 710

Eklem kıkırdağının iyileşme yeteneği sınırlıdır. Eklemin yıkanması, debridmanı, abrazyonu, subkondral kemiğin delinmesi veya mikrokırık oluşturulması hiyalin yerine fibröz kıkırdak oluşumunu tetikler. Kıkırdak doku mühendisliği kondrosit, yapay veya doğal ağlar veya sinyal moleküllerini kapsar. Bu uygulamalar tek başına veya birlikte kullanılabilir. Matriks rehberli otolog kondrositlerin implantasyonu veya transplantasyonu son yıllarda kıkırdak onarımında giderek artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla kondrositler doğal veya yapay ağlarla birleştirilebilirler. Ancak işlemin klinikte yaygın olarak kullanılan diğer cerrahi seçeneklerine belirgin üstünlük sağladığını gösteren sağlam kanıtlar henüz oluşmamıştır. Bu çalışmada otolog kondrosit implantasyonu endikasyonları, kontraendikasyonları, uygulamaları, izlemi, olası komplikasyonları ve rehabilitasyonuna yönelik bilgiler derlenmiştir. İleriye dönük, uzun izlemli çok merkezli randomize kontrollü çalışmalar bu yüksek teknoloji ürünü modern yöntem ile ilgili kanıt değeri yüksek sonuçlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler : Otolog kondrosit transplantasyonu; kıkırdak; doku mühendisliği