TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 179-181)

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde kök hücreler ve biyomateryaller

Cengiz Yılmaz 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 517
 - 
İndirme : 328

Literatürde kök hücre tedavileri hakkında çok sayıda yayın vardır, ancak bu yayınların çoğu deneysel çalışmadır ve sadece birkaçı kliniğe yansımaktadır. Kök hücreler pluripotent hücrelerdir. Değişik koşullarda değişik hücrelere dönüşebilme özelliğine sahiptirler ve bu da klinik denemeler açısından önemli bir çekince oluşturmaktadır. Çeşitli biyomateryaller kondrosit eklenerek ya da eklenmeksizin kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Bu konuda birçok deneysel çalışma olmasına rağmen, hastalara uygulanmış az sayıda örnek bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Biyomateryal; karbon fiber; kıkırdak yaralanmaları; kondral; mezankimal; osteokondral; poliglikolik asit; polilaktik asit; kök hücre; tedavi