TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 3     (Sayfalar: 182-194)

Kıkırdak yaralanmalarının tedavisinde yöntem seçimi

Cengiz Yılmaz 1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

Görüntüleme: 318
 - 
İndirme : 213

İki-3 cm2`den küçük defektler için mikrokırık yöntemi ya da daha etkin bir çözüm isteniyorsa osteokondral otojen transfer yöntemi uygulanabilir. Otolog kondrosit implantasyonu ve matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu 2-10 cm2`lik lezyonlar için uygundur. Osteokondral otojen transfer ise daha küçük lezyonlar için uygun olabilir. Yirmi beş yaşından küçük hastalarda subkondral kemiğin bütünlüğünü bozmayan 4-5 cm2 defektlerin otolog kondrosit implantasyonu ile tedavisi daha uygundur. Bu tip hastaların revizyonunda ise osteokondral otojen transfer daha uygundur. Osteokondral otojen transfer ve mozaikplasti 3 cm2`nin altındaki defektlerde ikinci seçenek tedavi yöntemleridir. Kırk yaşın üstündeki hastalarda subkondral kemiği de tutan büyük defektlerde osteokondral otojen transfer daha uygun bir seçenektir. Patellofemoral lezyonlarda osteokondral otojen transfer ve mikrokırık sonuçları yüz güldürücü olmadığından otolog kondrosit implantasyonu tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Otolog kondrosit implantasyonu; kıkırdak yaralanmaları; kondral; matriks rehberli otolog kondrosit implantasyonu; mikrokırık; osteokondral; otolog osteokondral greftleme; tedavi