TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 4     (Sayfalar: 203-212)

Osteoartritin artroplasti dışı cerrahi tedavi seçenekleri

Murat Yılmaz 1, İbrahim Kaya 1, Bilal Demir 2, Ali Akın Uğraş 1, Ercan Çetinus 1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Görüntüleme: 628
 - 
İndirme : 662

Osteoartrit nüfusun yaşlanması ve obezitenin artması ile birlikte toplumda görülme sıklığı ve önemi artan bir hastalıktır. Osteoartrit ağrı ve eklem hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Tedavi edilmezse sakatlığa yol açar. Konservatif tedavinin yetersiz kaldığı hastalarda artroskopik debridman, kalça ve diz osteotomileri ve artroplasti girişimleri uygulanır. Bu yazıda osteoartritinin artroplasti dışı cerrahi tedavi seçenekleri olarak kalça ve diz artroskopisi, kalça osteotomileri ve diz osteoartriti için yüksek tibial osteotomi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler : Yüksek tibial osteotomi; kalça artroskopisi; kalça osteotomisi; diz artroskopisi; artroplasti dışı; osteoartrit