TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 4     (Sayfalar: 213-250)

Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi

Mehmet Çakmak 1, Fatih Yıldız 1, Mustafa Sungur 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Görüntüleme: 601
 - 
İndirme : 2287

Bu yazıda ayak deformitelerinin tanısı ve İlizarov yöntemi ile tedavisi konusu gözden geçirildi. Sagittal plan deformitelerinden ayağın ekinus, kavus, planus ve kalkaneus deformiteleri; frontal plan deformitelerinden, topuk varusu ve valgusu; horizontal planda ön ayağın abdüksiyon, adduksiyon deformiteleri ve metatars kısalıkları tartışıldı. Çok planlı ayak deformitelerinden ise fibuler hemimeli ve pes ekinovarus deformiteleri üzerinde duruldu. Ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vurgulandı ve muhtemel komplikasyonlar tartışıldı.

Anahtar Kelimeler : Kavus; deformite; ekinovarus; ekinus; ayak; İlizarov; planus