TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2010, Cilt 9, Sayı, 4     (Sayfalar: 251-254)

Femur üst uç yerleşimli soliter plazmasitom: Olgu sunumu

Namık Şahin 1, Alpaslan Öztürk 1, Yüksel Özkan 1, Ahmet Bayer 2

1 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa
2 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bursa

Görüntüleme: 277
 - 
İndirme : 301

Kemiğin soliter plazmasitomu kemik iliğinde plazma hücre infiltrasyonu olmaksızın, monoklonal plazma hücrelerinin neoplastik proliferasyona uğraması olarak tanımlanır. Kemiğin soliter plazmasitomu malign plazma hücre tümörlerinin %5`ini oluşturan nadir, lokalize bir lezyondur. Lezyon sıklıkla omurgaya yerleşir ve özellikle torakal omurgada görülür. Bu yazıda 37 yaşında erkek hastada proksimal femurdan köken alan soliter plazmasitom olgusu sunuldu. Hasta sağ kalçasında bir yıl önce başlayan ağrı yakınması nedeniyle kliniğe başvurdu. Öyküsünde hastaya altı ay önce iğne biyopsisi yapıldığı, soliter plazmasitom tanısı konulduğu ve bunu takiben radyoterapi uygulandığı öğrenildi. Klinik muayenesinde sağ femur üst uçta soliter plazmasitom ve buna bağlı patolojik kırık tespit edildi. Bu nedenle cerrahi tedavi yapılan hastaya sağ femur proksimali eksize edilerek çimentolu total kalça protezi uygulandı.

Anahtar Kelimeler :