TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 051-054)

Ortopedi ve Travmatolojide komplikasyon yönetimi

Hakan Kınık 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.08
Görüntüleme: 587
 - 
İndirme : 583

Ortopedi ve Travmatoloji pratiğimizde görülebilen ve istenmeyen sonuç olarak tanımlanabilen komplikasyonlar gerek hasta gerekse hekim açısından büyük problemler oluşturabilmektedir. Bu sonuçlar hekimin eksik veya hatalı tutum, davranış veya uygulaması kaynaklı ise malpraktis olarak adlandırılır. Bu yazıda komplikasyon/ malpraktis ayrımı, önleme yolları ve çözüm yolları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : komplikasyon; malpraktis; hatalı tıbbi uygulama; ortopedi ve travmatoloji