TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 055-061)

Ortopedi ve Travmatolojide malpraktis

İbrahim Tuncay 1, Vahdet Uçan 1

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.09
Görüntüleme: 556
 - 
İndirme : 865

Hukuki, tıbbi, etik, eğitimsel ve yönetimsel yönleriyle çok bileşenli bir konu olan `tıbbi malpraktis` hiç bir meslektaşımızın karşılaşmak istemeyeceği bir durumdur. Meslektaşlarımızın böyle bir durumda hastasının zarar görmesinden dolayı duyacağı vicdani azaba ek olarak; olası dava sonrasında alacağı hukuki ceza ile hem maddi hem psikolojik olarak zor bir sürece girmesi kaçınılmazdır. Ortopedi ve Travmatoloji cerrahi dallar içerisinde hekimin fiziksel olarak en çok yorulduğu alandır. Bu nedenle, malpraktis olgularının görülme ihtimali yüksektir. Mesleki tatmini son derece üst düzeyde olan Ortopedi ve Travmatoloji, ne yazık ki hatayı tolere etmeyen bir daldır. Tıbbi uygulama hatalarımızı en aza indirmek için, Ortopedi ve Travmatoloji standartlarını çok iyi şekilde bilmeli, mesleki bilgi ve becerilerimizi geliştirmeli, uygulama ve hasta ile ilişkili tüm bilgilerin kayıt altına alınmasına ve özellikle aydınlatılmış onama özen göstermeliyiz. En önemlisi ise hasta ile çok iyi iletişim içinde olmalıyız.

Anahtar Kelimeler : malpraktis; ortopedi ve travmatoloji; tıbbi uygulama hatası