TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 062-069)

Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası

İbrahim Erdem Esenkaya 1

1 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.10
Görüntüleme: 555
 - 
İndirme : 1331

Teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, insanlık, modern bir dünyaya ulaşmıştır. Bu modern dünya içerisinde yaşadığımız, günlük hayatın ortak özelliklerinden biri de risk ve belirsizliklerle dolu olmasıdır. Risk, sigorta konusunun temel unsurlarından biridir. Tarih boyunca insanoğlu bu riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için mücadele etmiş, bireysel olarak karşılayamadığı kayıpları, paylaşarak azaltmak istemiştir. Bu paylaşma anlayışı, sigorta kavramının temelini oluşturmuştur. Mesleki sorumluluk sigortaları, sigorta kavramı kapsamında `Sorumluluk Sigortaları` alt başlığı içinde vücut bulmuş ve yıllar itibarıyla gelişme göstermiştir.

Anahtar Kelimeler : risk; sigorta; mesleki sorumluluk sigortası