TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 070-075)

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanına giren tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) ilişkin Adli Tıp deneyimlerimiz

Mehmet Akif Kaygusuz 1, Sevda Uzun Dırvar 2

1 S.B. İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 S.B. İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Yönetimi Doktora Öğrencisi, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.11
Görüntüleme: 481
 - 
İndirme : 303

2016–2019 yılları arası Adli Tıp Kayıtları incelendiğinde Ortopedi ve Travmatoloji alanında yoğunlaşan şikayetlerin alçı uygulamalarından el kesilerine; ekstremite, pelvis ve omurga kırıklarının takip ve tedavisinden ortopedik elektif cerrahi girişimlere kadar uzanan bir yelpazede çeşitlilik arz ettiği görülmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji alanını ilgilendiren cerrahi girişimlerde adli dava dosyaları genellikle damar ve sinir yaralanmaları, aşırı kan kaybına neden olan kırıklar, alçı uygulamalarına bağlı sorunlar, el ve ekstremite kesiklerinin ve yabancı cisim retansiyonlarının tanı ve yönetimi, artroskopik girişimler ile ilgili problemler, omurga kırıkları ve yaralanmaları, kırık tespiti ve eklem protezi uygulamaları ile ilgili şikayetler, komplikasyonlar ve komplikasyon yönetimi konularında yoğunlaşma göstermektedir. Ortopedi ve travmatoji uzmanlarının tedavi süreçlerinin bizzat içerisinde olması, alçı takibini ciddiyetle yapması, hastayı multidisipliner yönetmesi ve gerekli konsültasyonları istemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : malpraktis, adli tıp, ortopedi ve travmatoloji