TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2020, Cilt 19, Sayı, 1     (Sayfalar: 084-091)

Ortopedi ve Travmatolojide ön inceleme ve muhakkik (ön incelemeci) değerlendirmesi

İrfan Esenkaya 1

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Emekli Öğretim Üyesi

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2020.13
Görüntüleme: 456
 - 
İndirme : 421

4483, 657 ve 2547 sayılı Kanunların ilgili maddelerine göre soruşturma yapılırken ön inceleme aşamasında muhakkik (ön incelemeci) görevlendirilir. Ayrıca, farklı kurumlar kendi bünyelerinde disiplin soruşturmaları yaparken ön incelemeci görevlendirir. Bazı kurumlar da kendilerine özgü iş akış süreçleri oluşturur. Yazının birinci bölümünde; 4483 sayılı Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercilerin (makamların) belirlenmesi ve izlenecek usul (yol) ile ilgili Kanun maddeleri değerlendirildi. Daha sonra, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Şube Müdürlüğünce yayımlanan iş akış süreci gözden geçirildi. Yazının ikinci bölümünde; 657 ve 2547 sayılı Kanunların ve diğer yönetmeliklerin disiplinle ilgili bölümlerindeki ilgili maddeler değerlendirildi. SABİM ve CİMER kanallarıyla veya değişik kurumlar aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesinin nasıl yapıldığı gözden geçirildi. Daha sonra konuyla ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Şube Müdürlüğünce yayımlanan iş akış süreci gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler : ortopedi ve travmatoloji; ön inceleme; ön incelemeci